Dosbarth Llywelyn - Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology


Gyda chymorth Mr Alun Davies, athro o Fro Myrddin, buom yn cynllunio a chreu mainc newydd i fynd o amgylch y goeden ar gae’r ysgol, a chlorian er mwyn ein helpu yn ein gwersi Mathemateg.
With a helping hand from Mr Alun Davies, a teacher at Bro Myrddin School, we planned and built a bench to encircle the large tree on the school field and a balancing scale to help us during our Maths lessons.

Gwaith Coed                    Gwaith Coed 2