Tim Sgio'r Ysgol / The School Skiing Team


Llongyfarchiadau eto i dimoedd sgio'r ysgol! Gwnaeth y ddau dim eu gorau ac enillodd tim A Bencampwriaeth Sgio Ysgolion Cymru.

Congratulations to our school's skiing teams! Both teams performed well and Team A won the Welsh Schools Ski Chiampionship.

Sgio 1     Sgio Eto