Yr Atom


Pob hwyl i Ganolfan Gymraeg Caerfyrddin Yr Atom sydd newydd agor yn y dref. Bu cadeirydd ac is-gadeirydd ein Cyngor Ysgol/Eco yn ogystal a'n prifathro, Mr A.Davies yn yr agoriad swyddogol gyda'n Prif Weinidog Mr Carwyn Jones.
Good luck to the Atom, the Welsh Language Centre which has opened in town. The chair and vice chair of our School/Eco Council, as well as our headmaster, Mr A.Davies, attended the official opening with our First Minister Carwyn Jones.

Carwyn Jones