Dosbarth Buddug


Blwyddyn 3 a 4 Ffrwd Gymraeg/Year 3 a 4 Welsh Stream

Athro Dosbarth/Class Teacher: Miss G Jones

09.00 - 15.15

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2019/Class themes for the Autumn Term, 2019

Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Bwyd, Bendigaid Fwyd?'/Cross-curricular work on the theme 'Food, Glorious Food?'

 

AMSERLEN/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

 Arian cinio/Dinner money  £12.50

Gwersi chwythbrennau/Woodwind lessons

Ymarfer corff/Physical Education

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Chwaraeon/Games

Clwb Rhedeg/Running Club

Gwersi gitâr/Guitar lessons

Côr/Choir

Dydd Mercher/Wednesday

 Ymarfer corff/Physical Education

 Urdd/Urdd

 

Dydd Iau/Thursday

 

 Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

 Gwersi ffidil/Violin lessons

Dydd Gwener/Friday

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg neu Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics or Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday. 
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.