Dosbarth Dewi


Meithrin/Nursery

Athrawes ddosbarth/Class Teacher: Miss J Guest

09:00 - 15:00  

Thema'r tymor yma yw 'Bwyd Bendigaid Fwyd?'/Our theme is 'Food, Glorious Food?'

 Amserlen/TIMETABLE  

coginio - £1 bob tymor/cooking - £1 a term

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money  50c/p

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

Ymarfer corff/

PHYSICAL EDUCATION  

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen/Practise abc book or reading book