Dosbarth Glyndwr


Blwyddyn 3 a 4 Ffrwd Gymraeg/Year 3 a 4 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs M Mason/Mrs T Bowen

09.00 - 15.15 

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2019/Class themes for the Autumn Term, 2019

Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Bwyd, Bendigaid Fwyd?'/Cross-curricular work on the theme 'Food, Glorious Food?'

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Gwersi Chwythbrennau/Woodwind lessons

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Chwaraeon/Games

Gwersi gitâr/Guitar lessons

Côr tan 4yp/Choir until 4pm

Dydd Mercher/Wednesday

Ymarfer corff/Physical Education

Urdd/Urdd

 

Dydd Iau/Thursday

 

Gwersi ffidil/Violin lessons

Clwb Chwaraeon/Games Club

Dydd Gwener/Friday

Gwersi pres/Brass lessons

Ffrwythau (20c) yn ddyddiol/Fruit (20p) daily

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg neu Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics or Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.