Dosbarth Myrddin


Blwyddyn 1, 2 a 3 Ffrwd Ddwyieithog/Year 1, 2 and 3  Bilingual Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs N Elias

Bl/Yr 1+2 09.00 - 15.05

Bl/Yr 3 09.00 - 15.15

Themau'r dosbarth Tymor yr Hydref 2019/Class themes for the Autumn Term 2019

 'Bwyd, Bendigaid Fwyd?'/'Food, Glorious Food?'

 

  

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Gwersi Chwythbrennau Bl.3/ Woodwind lessons for Yr.3

 

Dydd Mawrth/Tuesday

Clwb Rhedeg Bl.3-6/Running Club for Yr.3-6

Bl.3 Chwaraeon/Games for Yr.3

Côr tan 4yp Bl.3-6/Choir until 4pm for Yrs 3-6

Clwb Chwaraeon Bl1+2/Games Club for Yrs 1+2

Dydd Mercher/Wednesday

Urdd/Urdd

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Iau/Thursday

 

Gwersi ffidil/Violin lessons

Clwb Chwaraeon Bl 3-6/Games Clubs Yrs 3-6

Dydd Gwener/Friday

 

Gwersi pres/Brass lessons

 Ffrwythau (20c) yn ddyddiol/Fruit (20p) daily

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg neu Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics or Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.