Dosbarth Non


 Derbyn/Reception

Athrawes/Teacher: Mrs C Rh Thomas & Miss K Evans

09.00 - 15.00

Thema'r tymor yma yw 'Bwyd, Bendigaid Fwyd?'/Our theme is 'Food, Glorious Food?'

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

COGINIO - £1 BOB TYMOR/COOKING - £1 A TERM

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money  50c/p

Ymarfer Corff/Physical Education

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen (Mae angen dod â rhain i'r ysgol yn ddyddiol/Practise abc book or reading book (These need to be brought to school every day)