Dosbarth Pwyll


Blwyddyn 2 Ffrwd Gymraeg/Year 2 Welsh Stream 

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs M Llewelyn 

09.00 - 15.05 

Thema'r tymor yma yw 'Bwyd, Bendigaid Fwyd?'/Our theme is 'Food, Glorious Food?'

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Arian sudd/Squash money  50c/p

Arian ffrwythau/Fruit money 50c/p

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 


 

Dydd Iau/Thursday

 

 

Dydd Gwener/Friday

Esgidiau Glaw/Wellingtons

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer llyfr abc neu llyfr darllen/Practise abc book or reading book