Gwaith ysgol o Adref / Schoolwork from Home


Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 10 - 12
Schoolwork from home Weeks 10 - 12

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 8a9
Schoolwork from home Weeks 8a9

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 6a7
Schoolwork from home Weeks 6+7

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non Ailgylchu gyda Cyw/Recycling with Cyw

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnosau 3-5
Schoolwork from home Weeks 3-5

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn

 

Gwaith Ysgol o adref Wythnos 1a2
Schoolwork from home Week 1+2

Dosbarth Dewi a Dosbarth Non

Dosbarth Rhiannon, Dosbarth Pwyll a Dosbarth Myrddin (Bl.1+2/Yrs1+2)

Dosbarth Glyndŵr, Dosbarth Sandde a Dosbarth Buddug

Dosbarth Myrddin (Bl.3/Yr.3)

Dosbarth Arthur

Dosbarth Gwenllian

Dosbarth Llywelyn