Crynodeb Cyllid/Finance Summary


Codwyd cyfanswm o £2110.08 yn Ffair Haf y Gymdeithas Rhieni/Athrawon eleni. Diolch i bawb a gefnogodd.
A total of £2110.08 was raised during the PTA Summer Fayre this term. A big thank you to everybody who supported.

 

Mai 2015 - Mae £1477.87 yn y Cyfrif Cyllidol a £378.83 yn y Cyfrif Cynilo/
The current PTA Financial account is at £1477.87 and the Saving Account is at £378.83 as at  May 2015.